NAVEST SHIPPING LLC

Navest Shipping OÜ on ülemaailmse agenteerimise võrgustiku S-5 liige ja esindaja Eestis.
NavEst Shipping OÜ`l on agenteerimise kogemusi vedellasti-, kuivlasti-, militaar-, ro-ro-, reisi-, hobi- kui ka eritööde- ja uurimislaevadega.

Töötame kõigis Eesti sadamates, peamiselt aga Paldiski-Lõunasadamas, Sillamäe -ja Muuga sadamas.

Tänu mitmetele professionaalset koostööpartnerlust omavatele suhetele on NavEst Shipping OÜ pädev teostama merenduse ja logistikaalaseid riskianalüüse ja konsultatsioone.